Knižná výzva 2018

Sunday at 23:20 |  Výzvy


Jej primárnym cieľom je zvoliť si určitý počet kníh, ktoré chce účastník výzvy do konca roka prečítať, niekam vycapiť, že sa účastní onej výzvy a spomenúť, že ide o iniciatívu blogerky Ells.

Mojim primárnym cieľom bude pozvoľna zdokumentovať prečítané knihy vo svojom čitateľskom denníku snažiac sa splniť aspoň najnižšiu métu 10 kníh.


Zatiaľ to so mnou vyzerá nasledovne:

1. Dominika Elizabeth Hladíková: Slovo je nádych
2. Lauren Myracl, Maureen Johnson, John Green: Nech sneží
3. Walter Scott: Nigelove dobrodružstvá
4. Tereza Matoušková: Válka zrcadel
5. Christie Golden: ARTHAS Rise of the Lich King (World of Warcraft) - ROZČÍTANÉ


Nech hry započnú!
 

Básnikovo mravné ponaučenie

8. january 2018 at 22:27 | Surly |  Poézia

Iná sloha, iný rým
Akoby som staval Rím.
Najskôr pevné základy,
Nezabudni ozdobiť.

Slovíčkovo, toť moja zem
Nápady všade kam sa obzriem
Krátke slovo, dlhé slovo
Môže byť ľahké
I ťažké sťa olovo.

Tak i základy pevné máme
Zostáva len poskladať verše
Z veršov strofy nekonečné.

Potykať si s gramatikou len
Zostáva vo svojom záujme.

Aké to je milovať

2. january 2018 at 22:18 | Surly |  Poézia

Aké to je znať lásky cit,
dávať a byť obdarený,
až naša túžba nesmelá
vo veľký čin sa obráti?

Aké to je znať človeka,
kúsok srdca mu darovať,
byť pri ňom i v šťastí, v žiali,
aj keď nás svet hneď zatratí?


Aké to je milovať?
 


Bratislava

8. december 2017 at 23:45 | Surly |  Poézia

Bratislava


Bratislava mestu sláva.

Bez metra no stále krásna.

Údolie kde do kopca kráčam,

Študentské mestečko tam naláka.

Kde pracujem, študujem, hlavu skláňam.

Ďalej od domoviny sa nachádza.

Známe mesto Bratislava.

Battle song

6. december 2017 at 18:41 | Surly |  Poézia


Táto báseň sa pred vyše rokom účastnila Snovej výzvy a síce mala pre mňa iný význam vtedy ako dnes, ale vzhľadom na to, že recyklácia je IN (a kto predsa nechce byť IN?) ju dnes uverejňujem opäť. Mojím zadaním vtedy bola báseň so združeným rýmom inšpirovaná práve melódiou z Kroník Narnie. Nech sa páči.


Silencio

6. december 2017 at 18:02 | Surly |  Poézia

Tóny ticha križujú miestnosť.
Hľadajúc svoju existenciu.
Túlajú sa.
Linú.
Plynú.
Do plynu.
Na starom lipnú.
Krídla len od mieru dostanú.
Či z plechoviek Redbullu?
Schovať sa chcú.
Objaviť mier.
Nie!

Radšej odpustenie.



Rozšírený profil

4. december 2017 at 2:24 | Surly

Nickname: Surly

Vek: 21
Pôvod:južné SK
Súčasný pobyt: Bratislava
Stav: pracujúci neštudent

Jazyk: maďarský, slovenský, anglický,
Záujmy: technika, time management, písanie, pasívne sledovanie iného nevýtvarného umenia, cvičenie, štúdium, PC hry,

Špezializácia: básne,
Doterajšia tvorba: >> azda čoskoro

Where to go next