100 dňová výzva

22. dubna 2018 v 2:32 | Surly |  Výzvy
Pred niekoľkými mesiacmi, počas vianočných sviatkov som sa preberala nespočetným množstvom článkov zameraných na novoročné výzvy. Páve tie mi zanedlho poslúžili ako skvelá inšpirácia k spísaniu nasledujúcich tridsiatich bodov, ktoré sa v tomto roku, s väčším, menším úspechom snažím dodržať.


Poriadok:


1. Zbav sa vecí, ktoré už nevy­uži­ješ alebo ktoré nepoužívaš (napr. v prípade oblečenia viac ako rok)
Príde mi vhod, keďže som si toho dosť naškrečkovala. Pravdaže až sa do toho po letnej sezóne pustím. Zimného oblečenia toho nemám tak veľa.

2. Neber z obchodu plastové sáčky. Prípadne nosiť ten istý po nejakú dobu.
Myslím si, že toto sa mi celkom slušne darí plniť. Rozhodne to nie je tak nemožné ako by som to očakávala.
Okrem toho mám v súčasnosti zálusk na návštevu potravín tu v BA, kde sa tovar údajne naberá do vlastných nádobiek, ktoré si zákazník so sebou donesie alebo sa ich môže v danom obchode dokúpiť.
Pokúsim sa ďalej zamerať, aby som tentokrát znížila množstvo kúpeného, do plastu zabaleného tovaru.

Šťastie:


3. Každý deň si na papier napíš mini­málne 5 vecí, za ktoré si vo svo­jom živote vďačný.
To mi úprimne vydržalo len niekoľko dní počas januára. Nezabudla som poďakovať, za prácu, ktorú až tak nemusím, no živí ma. Vďaka nej spoznávam nových ľudí a občas zapochybujem o ľudstve ako takom.
Pekné počasie.
Za to, že cestou do práce stojím v električke. Teda skôr, že mám dve zdravé nohy, ktoré mi to umožňujú.
Za okamih keď som sa opierajúc o zábradlie na zastávke Lafranconi započúvala do piesne rinúcej z neďalekej reštaurácie(?), ktorá dotvárala atmosféru toho pokojného, jarného, skorého, predpoludnia, kým som čakala na prestup do práce.
Za svojich blízkych, až som si pripomenula, že až tak na *ovno sa vlastne nemám.

4. Napíš si zoznam 10 malých, ľahko zre­a­li­zo­va­teľ­ných cie­ľov a počas nasle­du­jú­cich 100 dní ich všetky splň (napr. zájsť do novej kaviarne, ísť na stretnutie, pustiť sa do projektu...)
Rátajú sa aj ciele tejto výzvy? Ehem.

5. Začni si viesť den­ník.
Veľmi zaujímavý bod, najmä preto, že nikdy som nebola ten: "Milý denníček...." typ človeka. Dlhodobo som nedokázala viesť denník, len keď ma občas pochytila mánia, napísala som jeden, dva príspevky a potom "denník" upadol do zabudnutia. Myšlienka tajného denníka na kľúčik, tajný kód a "čojaviemčo," ma nikdy nelákala.
Až kým som neobjavila Diaro, aplikáciu určenú pre systém android.

Sebarozvoj:


6. Prečítaj aspoň jednu knihu z oblasti, ktorá ťa zaujíma a jednu z pre teba neznámej oblasti.
Prvá polovica bodu mi rozhodne nerobila problém. Kde by som ja mala problém s čítaním? Dokonca s čítaním toho, čo ma zaujíma? A´ka kus od time managementu, obrovský kus od tvorivého písania a nevyčísliteľný kus najmä fantasy a light (YA) sci-fi knižiek.
O to ťažšie to bolo s realizáciou druhej časti. Knihy o sebarozvoji, duchovne a podobné psycho žvásty, išli doposiaľ mimo mňa. Azda prvá kniha z takéhoto sústa, ktorá stojí za zmienku je kniha od Robina Sharmu.
Zároveň som si v rámci projektu Daj mi druhú šancu objednala zopár knižiek z klasickej literatúry, niekoľko zbierok poézie a odbornú literatúru!!(Prvá dobrovoľne kúpená za posledné roky. Žiadna Fyzika po kapitolách pre VŠ alebo prednášky pána Feynmana Nič z toho. Tak pokiaľ sa počet rezervovaných kníh nevyšplhá na také množstvo, že to ani neodnesiem, budem rada.

7. Každý deň sa nauč niečo nové (aby sa ti to uložilo v hlave tak si to môžeš zaznamenať do denníka)
Je bod, ktorý som značne zanedbala. Azda sa v ďalších štvrťrokoch polepším.

8. Nasle­du­jú­cich 100 dní sa snaž čo najmenej sa sťažovať. Tým čo na tom záleží si všimnú, že niečo nie je v poriadku a budú sa dožadovať vysvetlenia, zatiaľ čo tým ktorým na tom nezáleží to bude obťažovať a pravdepodobne ťa len zaškatuľkujú.
Je skvelé, že sa mi prehrešok z tohoto bodu podarilo obmedziť na vnútorný monológ.

9. Prestaň odkladať budík.
Neodkladám. Zvolila som si zmeny, na ktoré budík nepotrebujem.

10. Každé ráno (prípadne večer pred tým) skús pouvažovať na čo sa daný deň tešíš (aj keby to mal byť už len fakt, že ho prežiješ bez ujmy na psychickom zdraví) a svoje zistenia si zaznamenaj.
Až počas zhodnotenia výsledkov tejto výzvy, som si uvedomila, že som to vlastne celý čas mimovoľne robila. Pridružila som však k nemu žiaľ aj veci, na ktoré sa neteším. Vlastne to bolo skôr naopak a vymýšľanie vecí, na ktoré by som sa mohla tešiť, bola skôr núdzová operácia aby som nenavštívila doktorku, že som chorá a nech mi dá priepustku do práce.
Chápete, také tie dni, keď sa bez špeciálneho dôvodu cítite psychicky a následne aj fyziky unavení. Keď sa vám nechce vstávať do ďalšieho dňa a nakoniec vás to premôže a nevstanete.


Financie:


11. Veď si počas týchto 100 dní finančný denník s presnými výdavkami.
Robila som to asi do konca februára, až som prišla na to, že je to blbosť a postačí mi môj nový internetbanking. Ťažko povedať ako dlho bude fungovať keďže to je chlap. (Má mužské meno) Nejaký ten výpadok už aj mal. No možno sa k tomu zapisovaniu výdavkov predsalen vrátim.

12. Nájdi si na inter­nete 10 finanč­ných rád, ktoré ti budú vyho­vo­vať a riaď sa nimi

Nenakupovať s prázdnym žalúdkom.
Do obchodu ísť s nákupným zoznamom.
Spraviť si plán príjmov a výdavkov.
Viesť si finančný denník.
Platiť čo najviac bezhotovostne.
Odkladať si výdavok.
V prípade hotovosti mať pri sebe len vopred určené "vreckové".
Odložiť si aspoň 10 % z mesačnej mzdy. (najlepšie na začiatku mesiaca, hneď po výplate atď.)
Zaplatiť čo sa dá vopred.
Vytvoriť si finančnú rezervu pre školné.


Časový manažment:


13. Zisti čo najviac zaberá z tvojho voľného času a zredukuj ho.
Stále som sa akosi nezriekla prokrastinácie nad seriálmi a filmami.

14. Skús sa počas najbližších 100 dní sústrediť sa naraz vždy len na jednu úlohu a do ďalšej sa pusti až keď dokončíš predošlú.
Pff, píšem článok, ktorý už mal vyjsť v januári, no keďže k tomu nedošlo, napadlo mi zaobaliť ho ako štvrťročné zhodnotenie a dalo mi to nápad minimálne na tri ďalšie články. Pritom rozpisujem blogový príbeh na pokračovanie, (Temnolovci, názov sa mi zapáčil, tak dúfam, že nie je obsadený ako to býva zvykom keď čosi vymyslím.) na ktorom si chcem precvičiť písanie. Mám zálusk na preloženie výziev, ktoré ma na zahraničných stránkach zaujali. Chcem skompletizovať tvorbu za posledných sedem rokov aby som z toho spravila knižku, ktorú by mi budúci betareaderi nehodili o hlavu.
Mordujem sa s prečítaním knižky v anglickom origináli (veru, to nie je ako čítať články na internete, alebo anglické titulky k anime). Mám ďalšie dve rozpísané články. Jeden nepublikovaný článok do Čitateľského denníka a ďalšie ma len čakajú aby som ich napísala.
Rodí sa aj čo to o appkách na sledovanie pracovného pokroku, Pomodoro technike, a iných technikách.
Okrem toho som si vzala do hlavy učiť sa Gogo dancing. (Čo vám poviem, zúfalé časy.)
Ech, slovom nejak sa mi všetko vymyká spod kontroly. No aspoňže sme všetci zdraví. (Moju mentálnu poruchu nerátajte.)

15. Každý večer si pomocou to do listu naplá­nuj svoj nasle­du­júci deň.
Challenge accepted.

16. Ako prvú čin­nosť dňa si naplá­nuj vždy tú naj­ná­roč­nej­šiu a naj­hor­šiu úlohu.
Najhoršie na celom dni pre mňa je vstávanie.

17. Kaž­dých 7 dní si v den­níku zod­po­ve­daj na nasle­dovné otázky: Čo som z predsavzatí splnil? Čo nevyšlo?
Už by som s tým mohla začať.


Zdravie:


18. Do svojho jedál­nička zaraď na každý deň zele­ninu alebo ovocie.
Bez problémov aj komentára.

19. Skús obmedziť konzumáciu presladených nápojov a siahni radšej po pitnej vode. Každú hodinu vypi pohár vody.
Tak aspoň to je v práci zadarmo.

20. Každý deň venuj mini­málne 20 minút neja­kej pohy­bo­vej akti­vite.
Už sa na tom pracuje. Zatiaľ sa musím priznať, že celý pohyb pozostával len z mašírovania prstov po klávesnici.

21. Každý deň venuj nie­koľko minút mod­litbe, či medi­tá­cii.
Najlepšie je si pred spaním vyčistiť hlavu od hlúpostí.

22. Vyhraď si aspoň polhodinu, hodinu času denne na tvoju obľúbenú činnosť. (čítanie, štrikovanie etc.)
Pokiaľ ide o čítanie, kľudne aj viac.

Vzťahy:


23. Každý deň si napíš jednu dobrú vlast­nosť svojho par­tnera/priateľov.
Už aby som začala.

24. Zazna­me­ná­vaj svo­jich 100 dní na fotky.
Ajaj, je neskoro začať? Možno počas najbližších sto dní.

25. Neza­bú­daj na slová ako mám ťa rád, ľúbim ťa, ďaku­jem, že si, potre­bu­jem ťa…
U mňa je to automatické. Teda pokiaľ mám k dotyčnému/dotyčnej nejaký pozitívny vzťah. Každopádne považujem za dôležité pripomínať si dôležitosť o prejavovaní svojich citov.

26. Zame­raj sa na vyhľa­dá­va­nie nových ľudí.
To môjmu introvertnému ja nejak nevychádza.
Avšak v piatok som mala v pláne prvý krát po sto rockoch to roztočiť v Rock Pube a v sobotu ísť na celodennú opekačku s cudzími ľuďmi (cez známosti) na Dlháče.

27. Ak ťa nie­kto nahnevá, nere­a­guj hneď.
Keby som v práci mala reagovať na každého hlupáka, ktorý ma naštve (počnúc vedením, cez administráciu a kolegov až po zákazníkov), tak by som sa tam ešte aj po záverečnej len s nimi handrkovala. Čiže, nie. Pochopila som, že sú chvíle keď je lepšie zhlboka sa nadýchnuť, zazrieť a nechať byť.

28. Vyhľa­daj ľudí, s kto­rými si už dávno nebol v kon­takte a chý­bajú ti.
Hmh, sú to kamaráti aj keď sa vieme dohodnúť na poriadnom stretnutí nanajvýš raz za rok?

29. Nesúď dru­hých.
Väčšinou sa mi to darí.

30. S nikým sa nepo­rov­ná­vaj. Všetko rob na 100%, naj­lep­šie.
Niečo, čo si musím neustále pripomínať.


Stav prvých 100 dní


Plnohodnotne splnené: 15/30
Čiastočne splnené: 4/30
Nesplnené: 11/30

Stav nasledujúcich 100 dní

Plnohodnotne splnené: 19/30
Čiastočne splnené: 4/30
Nesplnené: 7/30

Stav ku koncu roka

Plnohodnotne splnené:
Čiastočne splnené:
Nesplnené:

Záverečné zhodnotenie:

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Executor Executor | E-mail | Web | 3. května 2018 v 20:09 | Reagovat

Denník si dnes nevedie asi nikto, veď kto by mal čas to písať a znova sa púšťať do čítania vecí z minulosti? Zapisujem si sny, ale posledné roky som na tom slabo. A ešte mám elektronický občasník, kde sem tam niečo utrúsim v cca 3 – 4 krát do mesiaca.
Jeden cieľ na nejaké obdobie je dvojsečná zbraň... cieľom asi obmedziť v sústredení, aby sa to nevymklo. Ale keď sa v tom niečo ajtak zablokuje, tak len strácame čas, ktorý mohol byť využitý lepšie.

2 Surly Surly | 22. května 2018 v 0:12 | Reagovat

[1]: To je dosť možné. Azda som mala len okamih keď som sa potrebovala chytiť nejakej peknej spomienky a tak som sa rozhodla priebežne si zapisovať to pekné aby som vedela, že aj také niečo sa deje. (?) Kto vie. Ľudská bytosti sú zaujímavé.

Ani to nepríjemné nie je na škodu zaznačiť aby sa na to nezabudlo, aj keď sa nepovažujem za masochistku.

Tretia vec, ktorú si zvyknem zapisovať sú predsavzatia, stanoviská aby som v rozhodujúcom okamihu vedela skontrolovať, prečo a ako som dospela v pokojnej chvíli k danému rozhodnutiu. Aby som si to pripomenula a nenechala sa zviesť z pomyslenej cesty len pre to, že ma daná situácia núti na chvíľu zabudnúť/nemyslieť na svoje rozhodnutie. Napríklad ak som sa rozhodla v jednej veci a musím svoje rozhodnutie konfrontovať s niekým. V takej chvíli bývam slaboch a mám tendenciu mimovoľne cúvnuť, lebo ma oponent ukecá, presvedčí, že moje podmienky sú sebecké a tak ďalej.
To sú veci, ktoré ak si zapíšem tak sa mi hlbšie vryjú do mysle. Alebo aspoň taký mám pocit.

Paradoxne, od založenia svojho denníku som si ešte ani raz neprečítala svoje občasné príspevky.

Na druhej časti komentára je značný kus pravdy. No ja si asi nepomôžem. Jednoducho potrebujem nejaké ciele, aj keď viem, že sa nemusia vždy splniť, no potrebujem ich k vlastnému fungovaniu. Neviem to presne vysvetliť. A aj keď je to strata času, ciele vo všeobecnosti sú akýmsi mojím kompasom.

PS: ospravedlňujem sa ak som písala ako tatár. Môj mozog je už o takomto čase niekde inde, navyše blbo sa vsúka toľko myšlienok do niekoľko kratučkých odstavcov. :-)

PPS: Vďaka za názor, ktorý ma aj o takomto čase donútil použiť tú moju chlebáreň aj na niečo iné ako aby mi nefúkalo do žalúdka.

3 Executor Executor | E-mail | Web | 22. května 2018 v 8:41 | Reagovat

S peknými spomienkami je to fajn, ja som býval silne kritický ku všetkému, čiže mne by sa to hodilo asi tiež. Neviem, či tie predsavzatia sú vlastne tie challenge, ktoré robíš. U mňa je to vyškrtávaním denného režimu -splnené/nesplnené rôzne cviky a nebýva to tak obmedzené deadlinom, teda ak ich na začiatku mesiaca neobmením za iné. To s cieľmi som ja myslel hlavne v kontexte konzumu médií, tam je logické, že keď mi pod oknami vŕtajú, tak preruším čítanie knihy a zapnem si hru, v ktorej ma to neruší. Tj. presmerovanie kvôli efektívnemu využitiu času.
Rád som napísal. Rozumel som ti, takže to nebolo cudzojazyčné. :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama