May 2018

Tereza Matoušková: Válka zrcadel

22. may 2018 at 13:55 Čitateľský denník

Autor: Tereza Matoušková
Názov: Válka zrcadel
Zaradenie: román
Žáner: fantasy
Rok vydania: 2017
Hlavné postavy: sirota Ankara


PeTeeR (Plánovať,Tvoriť,Realizovať)

1. may 2018 at 16:54 | Surly

alebo

Môj neúplný návod na vlastné veľdielo


Kým zavriem oči

1. may 2018 at 15:38 | Surly |  Poézia

Kým zavriem oči,
svet so mnou točí.
Život škrečka
vo svojom valci.

Kým zavriem oči.
Deň sa mi pomstí.
No prinesie ďalšie
nečakané pocty.

Darované zo cty.
Kým zavriem oči
a hlavu na spánok
opatrne zložím.