Květen 2018

Tereza Matoušková: Válka zrcadel

22. května 2018 v 13:55 Čitateľský denník
Autor: Tereza Matoušková
Názov: Válka zrcadel
Zaradenie: román
Žáner: fantasy
Rok vydania: 2017
Hlavné postavy: sirota Ankara


PeTeeR (Plánovať,Tvoriť,Realizovať)

1. května 2018 v 16:54 | Surly

alebo

Môj neúplný návod na vlastné veľdielo


Kým zavriem oči

1. května 2018 v 15:38 | Surly |  Poézia

Kým zavriem oči,
svet so mnou točí.
Život škrečka
vo svojom valci.

Kým zavriem oči.
Deň sa mi pomstí.
No prinesie ďalšie
nečakané pocty.

Darované zo cty.
Kým zavriem oči
a hlavu na spánok
opatrne zložím.